We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Vraag een willekeurige Alkmaarder om een park in zijn stad te noemen en de kans dat de naam Oudorperhout valt is erg klein. Het groene gebied tussen de wijken Oudorp, Oudorperpolder en Huiswaard voldoet niet aan het standaardbeeld van een park.

Wie hier rondloopt krijgt al snel het idee ver van de bewoonde wereld te zijn. Want waar in de stad zie je weilanden vol koeien en tal van verschillende weidevogels?

Het gebied is tussen 2001 en 2005 grondig aangepakt. Niet alleen de natuurwaarde van het gebied is verbeterd. Ook de cultuurhistorische en landschappelijke waarde en de recreatieve functies zijn meegenomen in het beheer- en inrichtingsplan. Het scheiden van ‘vieze’ en schone waterstromen, is één van de grootste veranderingen.

Vroeger zocht het water van het Noordhollands kanaal door de sloten van het stadspark zijn weg naar de Hoornse Vaart. Het park heeft een belangrijke recreatieve functie voor wandelaars, vogelaars en vissers. Het gebied wordt door fietsers als verbindingsroute gebruikt. Voor kinderen zijn er voetbalveldjes en een skateramp aanwezig.

Het is nu een uniek stukje weidegebied in de stad. Een sterk contrast met de contouren van de stad op de achtergrond. Het bestaat uit natte graslanden, rietkragen, open water en bijzondere (cultuurhistorische) elementen: de vier molens, de fundamenten van twee dwangburchten.

Het Oudorperhout is een bijzonder gebied wat vogels betreft. Veel weidevogels hebben hier een broedplaats gevonden zoals de grutto en de kievit. Voor water- en moerasvogels wordt dit gebied veel gebruikt als overwinterplek zoals watersnip, krakeend en slobeend. Een enkele keer is er ook een roerdomp, bergeend en lepelaar te zien.

Strandwal Oudorp

De strandwal is een overblijfsel vanuit het Noord-Hollands weidelandschap. Het is hoger gelegen op een strandwal en herkenbaar door (micro) reliëf. Sinds jaar en dag in gebruik als grasland, begraasd door vee. Er zijn oevers met bijzonder oeverbeplanting, watervogels en vissen. In 2009 is dit stukje groen helemaal opnieuw ingericht. Met bewoners en de gemeente is er een plan gemaakt waarbij het oorspronkelijke karakter, open en agrarisch, behouden is gebleven.

Er zijn wel een aantal bijzonder planten en dieren te vinden maar de diversiteit is niet al te groot. Het groengebied is echter wel weer verbonden met de Oudorperhout. door middel van een ecologische verbindingszone, de kasteellaan.

Bronnen: Natuur in en om Alkmaar, Groenbeleidsplan, Waterplan Alkmaar

Meer informatie
Kaart wordt geladen...

BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we sturen je het nieuwste, leukste en lekkerste van Alkmaar. Hoe vaak? Zeker niet wekelijks, maar we proberen 1 keer per maand.

Dank je wel voor je aanmelding! Check je mail om je aanmelding te bevestigen.