We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Maar waar moet je op stemmen 21 maart? En hoe maak je een zinnige keuze? Wij namen alle verkiezingsprogramma’s door van de partijen die in Alkmaar meedoen. En we pikken er 10 punten uit om de keuze makkelijker te maken.

Verkiezingsprogramma’s zijn taaie kost. Honderden pagina’s met thema’s waarbij het af en toe lijkt of alle partijen hetzelfde zijn. Maar er zijn wel degelijk verschillen te vinden waarbij jouw keuze er dus écht toe doet.

Wij pikten 10 stellingen uit de programma’s. Stellingen die in meer of mindere mate interessant zijn voor horeca, events en cultuur in Alkmaar, aangevuld met stellingen waarbij de verschillen tussen de partijen goed duidelijk worden.

Vijf van deze stellingen legden we afgelopen week voor aan onze Facebook fans. Hiernaast vroegen wede verschillende partijen om hun positie. Het resultaat vind je hieronder en helpt je hopelijk in het stemhokje.

Noot: Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij Alkmaar en Partij voor Iedereen hebben niet gereageerd op ons verzoek. Op basis van de partijprogramma’s hebben we de positie van deze partijen ingevuld.

1. Er is ruimte voor extra horeca in de stad

Eens: OPA, PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, BAS, DENK, ChristenUnie
Oneens: Leefbaar Alkmaar, DPA, Partij voor de Dieren
Neutraal: Seniorenpartij Alkmaar, Partij voor Iedereen

Achtergrond
Sinds 2015 heeft de gemeente Alkmaar de teugels laten varen op het gebied van de horeca. Veel meer vrijheden voor de ondernemer, die weet immers zelf het beste hoe zijn onderneming tot een succes kan maken. Is er ruimte voor meer horeca in de stad of is het plafond bereikt?
Toelichting
Bijna alle partijen zijn voorstander van meer horeca. De DPA zegt nee tegen meer horeca in het buitencentrum, in de buitengebieden staan ze er welwillend tegenover. Leefbaar Alkmaar is alleen bij hoge uitzondering voor.
Poll: 64% eens, 36% oneens
Wij polsten de meningen van Alkmaarders op Facebook. Twee derde van de respondenten is het eens met de stelling:

[POLL] "Er is ruimte voor extra horeca in Alkmaar"De eerste stelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is een…

Geplaatst door UIT072.nl op Woensdag 21 februari 2018

2. De gemeente moet meer geld uittrekken voor kunst en cultuur

Eens: OPA, PvdA, D66, GroenLinks, Seniorenpartij Alkmaar, DPA, BAS, DENK, Partij voor de Dieren
Oneens: VVD, CDA, Partij voor Iedereen, ChristenUnie
Neutraal: Leefbaar Alkmaar

Achtergrond
Amateurkunst, kleinschalige exposities, Picasso in het Stedelijk en World Press Photo in de Grote Kerk. Meer, meer, meer hiervan of zijn dit “linkse hobby’s” waarvan het geld beter aan andere dingen besteed kan worden?

3. Er is ruimte voor extra evenementen in Alkmaar

Eens: OPA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, DPA, BAS, DENK, ChristenUnie
Oneens: PvdA, Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij Alkmaar, Partij voor Iedereen, Partij voor de Dieren

Achtergrond
Sinds enkele jaren is er ingezet op een bruisend Alkmaar en daar horen evenementen bij. Alkmaar kent een ruimhartig evenementenbeleid, van grote publiekstrekkers als de vele evenementen in de binnenstad.
Toelichting
Het CDA zegt ja met een kanttekening: Terughoudendheid in de binnenstad, maar niet daar buiten. De kernen, Alkmaar Noord en Oudorp zijn prima geschikt om evenementen te houden.
Poll: 83% eens, 17% oneens
Wij polsten de meningen van Alkmaarders op Facebook. Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling:

[POLL] "Er is ruimte voor extra evenementen in Alkmaar"Sinds enkele jaren is er ingezet op een bruisend Alkmaar met…

Geplaatst door UIT072.nl op Vrijdag 23 februari 2018

4. Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren in Alkmaar

Eens: D66, GroenLinks, Seniorenpartij Alkmaar, Partij voor de Dieren
Oneens: OPA, VVD, CDA, DENK, Partij voor Iedereen
Neutraal: PvdA, Leefbaar Alkmaar, DPA, BAS, ChristenUnie

Achtergrond
Sinds een verdwaalde vuurpijl in de nacht van 31 december 2014 vier winkelpanden in de Langestraat in de as legde, is vuurwerk onderwerp van gesprek in Alkmaar. Na het vuurwerkverbod in de binnenstad (sinds 2015) succesvol is ingevoerd, leeft landelijk én in Alkmaar de vraag of vuurwerk niet enkel door professionals moet worden afgestoken.
Toelichting
Bijna alle partijen zijn voorstander van een vuurwerkverbod in het centrum van Alkmaar. Voor een groter gebied (lees: de hele gemeente Alkmaar) ligt het genuanceerder. Daarnaast wil BAS een referendum.
Poll: 74% eens, 26% oneens
Wij polsten de meningen van Alkmaarders op Facebook. Driekwart van de respondenten is het eens met de stelling:

[POLL] "Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren in Alkmaar"Sinds een verdwaalde vuurpijl in de nacht van 31…

Geplaatst door UIT072.nl op Donderdag 22 februari 2018

5. In de gemeente Alkmaar moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Eens: PvdA, D66, GroenLinks, Seniorenpartij Alkmaar, DENK, Partij voor Iedereen, Partij voor de Dieren
Oneens: OPA, VVD, CDA, Leefbaar Alkmaar, DPA, BAS, ChristenUnie

Achtergrond
Omdat de huidige gedoogconstructie in de landelijke politiek verre van optimaal wordt gezien, gaat er geëxperimenteerd worden met gereguleerde wietteelt. Een aantal steden kunnen zich opgeven voor de pilot.

6. Vrije sluitingstijden voor horeca in Alkmaar moeten worden teruggedraaid

Eens: PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij Alkmaar, ChristenUnie, DPA
Oneens: OPA, VVD, D66, GroenLinks, DENK, Partij voor Iedereen, Partij voor de Dieren
Neutraal: BAS

Achtergrond
Ook zijn sinds 2015 de horecatijden vrijgegeven. De uitbater mag zelf besluiten tot hoe laat hij zijn of haar horecagelegenheid openhoudt. Voor de een is dit (letterlijk)
een feest, maar er worden kritische noten gekraakt, vooral door binnenstadbewoners.
Toelichting
BAS wil alleen de vrije horecatijden in het centrum terugdraaien. DPA hadden we abusievelijk bij Oneens staan, maar ze zijn tegen de vrije sluitingstijden.
Poll: 20% eens, 80% oneens
Wij polsten de meningen van Alkmaarders op Facebook. Een ruime meerderheid van de respondenten is het oneens met de stelling:

[POLL] "Vrije sluitingstijden voor horeca in Alkmaar moeten worden teruggedraaid"Met nog precies 1 maand tot de…

Geplaatst door UIT072.nl op Dinsdag 20 februari 2018

7. De gemeente moet de huisvesting van het COC subsidiëren

Eens: PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Seniorenpartij Alkmaar, BAS, DENK, Partij voor de Dieren
Oneens: OPA, CDA, Leefbaar Alkmaar, DPA, Partij voor Iedereen, ChristenUnie

Achtergrond
Vanwege een afgewezen subsidie heeft het COC Noord-Holland Noord te maken met een ernstige huisvestigingsproblematiek. Moet het COC zichzelf bedruipen of heeft de gemeentelijke overheid de taak om huisvesting te regelen?

8. De gemeente moet geld uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen

Eens: VVD, CDA, D66
Oneens: OPA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij Alkmaar, DPA, BAS, DENK, Partij voor Iedereen, ChristenUnie, Partij voor de Dieren

Achtergrond
Een internationaal sportevenement zet Alkmaar op de kaart, maar het kost de nodige centen. Een nuttige besteding of kan dit geld elders beter gebruikt worden?

9. De politie moet veel harder optreden, ook bij kleine vergrijpen

Eens: OPA, VVD, CDA, Seniorenpartij Alkmaar, DPA, BAS, DENK, ChristenUnie
Oneens: PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor Iedereen, Partij voor de Dieren
Neutraal: Leefbaar Alkmaar

Achtergrond
In Alkmaar moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Law & order als hoeder daarvan, of ligt de oplossing in preventie?

10. Zwarte Piet is kwetsend en niet meer welkom in Alkmaar

Eens: GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren
Oneens: OPA, PvdA, VVD, CDA, D66, DPA, BAS
Neutraal: Leefbaar Alkmaar, Seniorenpartij Alkmaar, Partij voor Iedereen, ChristenUnie

Achtergrond
Het meest polariserende politieke probleem van de afgelopen jaren: Zwarte Piet! Aangezien de verkiezingen in maart zijn en de discussie omtrent Zwarte Piet ook meestal rond die tijd losbarst, wat vinden de Alkmaarse partijen?
Poll: 17% eens, 83% oneens
Wij polsten de meningen van Alkmaarders op Facebook. Een ruime meerderheid van de respondenten is het oneens met de stelling:

Update 28 februari: Met deze stellingen wilden we peilen hoe er in Alkmaar gedacht wordt over meerdere onderwerpen. We waren ons ervan bewust dat Zwarte Piet een moeilijk onderwerp is. Helaas werd deze poll al snel gebruikt door landelijke pro- en anti-Piet groepen om hun statement te maken door hun eigen aanhang op te roepen om te stemmen.

Met het overgrote deel van de stemmen afkomstig van buiten Alkmaar, zegt het niks meer over de mening van de Alkmaarders. Daarom hebben we ervoor gekozen deze poll te verwijderen.

Verkiezingsprogramma’s Alkmaarse partijen

Natuurlijk is het beste om zelf de verkiezingsprogramma’s door te nemen. Hier kun je ze vinden:

Disclaimer

Dit bericht is (net als alle berichten op UIT072.nl) met de grootst mogelijke zorg en objectiviteit samengesteld. De eindredactie van UIT072 is op geen enkele manier betrokken bij een politieke partij of ideologie. Wel zijn verschillende teamleden betrokken bij diverse partijen. Goed om te melden dat Joachim op de kieslijst staat voor D66, Vincent actief is voor OPA en Sophie campagne voert voor GroenLinks. Dit heeft geen invloed gehad op de stellingen of de inhoud van dit artikel.