We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Alkmaar scoren het hoogst op duurzaamheid, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu. In deze studie onder de 42 grootste stedelijke gemeenten van Nederland is gekeken hoe ze het doen op het gebied van energie, mobiliteit en afval.

Geen enkele gemeente scoort overal goed op. Ook voor koplopers is er nog werk aan de winkel. De uitdagingen verschillen. Zo maakt de hoeveelheid hoogbouw het lastiger voor grote, stedelijke gemeenten als Amsterdam en Rotterdam om hoog te scoren op het aantal zonnepanelen per inwoner. Gemeenten met veel oude, historische gebouwen zoals Delft en Haarlem moeten weer meer doen om het energieverbruik omlaag te krijgen.

Alkmaar behoort op 7 indicatoren in de koplopersgroep. Alkmaar scoort goed op inkoop van elektriciteit, energielabels, laadpalen, relatief autogebruik, uitstoot van fijnstof door wegverkeer en als partner van de twee Green Deals.

De gemeente heeft echter nog geen ambitie op energie-, klimaat- of CO2-neutraliteit opgesteld, heeft nog geen milieuzone en stelt weinig duurzaamheidseisen aan de inkoop van eigen vervoer.

Ambitie energie-, klimaat- of CO2-neutraliteit
Veel gemeenten hebben zichzelf doelen gesteld op het gebied van broeikasgasuitstoot en/of energieverbruik. Er zit een grote spreiding in het tempo dat de gemeente zich oplegt en wát die doelstelling precies inhoudt. Alkmaar heeft wel de ambitie om energieneutraal te worden, maar heeft hier geen jaartal aan gebonden
Milieuzone
Een gemeente kan milieuzones invoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de meeste steden met een milieuzone mogen oude, vervuilende vrachtauto’s de stad niet meer in, wat de luchtkwaliteit positief beïnvloedt en ten goede komt aan de gezondheid van de inwoners.
Inkoop eigen vervoer
Gemeenten hebben directe invloed op de duurzaamheid van de voertuigen die ze zelf inkopen. Natuur & Milieu onderzocht aanbestedingen van gemeenten voor doelgroepenvervoer 16 en voor het eigen wagenpark 17, 18 . Deze werden beoordeeld op hun effect op luchtkwaliteit en klimaat.

Het goede voorbeeld

Gemeenten kunnen hun burgers ook het goede voorbeeld geven met duurzame keuzes. Dit kan bijvoorbeeld door zelf duurzaam in te kopen. Maar nog lang niet elke gemeente geeft het goede voorbeeld, blijkt uit het onderzoek. Zo houden de meeste gemeenten geen rekening met uitstoot bij de inkoop van eigen vervoer. Ook neemt nog lang niet elke gemeente groene stroom af. Juist dit soort laaghangend fruit kan makkelijk geplukt worden.

Klimaatdoelen

Gemeenten met ambitieuze klimaatdoelen blijken vaker hoog te scoren in de quickscan. Zo wil Utrecht klimaatneutraal zijn in 2030. Deze doelen worden vaak vertaald naar concreet beleid, zoals het stimuleren van zonnepanelen of het invoeren van een milieuzone.

Over het onderzoek

De quickscan kijkt naar 42 van de grootste stedelijke gemeenten van Nederland, verenigd in de G4 en G32. Voor de quickscan heeft Natuur & Milieu 12 indicatoren onderzocht op het gebied van energie, mobiliteit en afval. De selectie is tot stand gekomen op basis van openbaar beschikbare, actuele datasets. Daarbinnen is gekozen voor indicatoren waar een gemeente ook duidelijk zelf invloed op uit kan oefenen. In de quickscan biedt Natuur & Milieu de gemeenten specifieke handvatten om hun scores omhoog te krijgen.

Het hele rapport.
Een snel overzicht van de 42 gemeenten.