We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Vandaag is bekend geworden wie de nieuwe burgemeester van Alkmaar wordt. Dit gebeurde na een speciale grotendeels geheime vergadering van de gemeenteraad. De nieuwe burgemeester zal op 23 juni worden geïnstalleerd en beëdigd.

Tot november kon er gesolliciteerd worden. Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Alkmaar hebben 25 personen gesolliciteerd: 14 mannelijke en 11 vrouwelijke kandidaten. Hiervan hadden 18 personen al een functie in het openbaar bestuur.

Emile Roemer was sinds oktober 2020 waarnemend burgemeester van Alkmaar. Hij volgde Piet Bruinooge op, die toen afscheid nam.

Anja Schouten nieuwe burgemeester van Alkmaar

Anja Schouten

Anja Schouten (foto: Twitter)

Anja Schouten (53) wordt de nieuwe burgemeester van Alkmaar. Ze is nu nog korpschef van de politie voor de provincie Noord-Holland (m.u.v. de districten Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek).

Eerder werkte Schouten onder andere bij de Alkmaarse brandweer. Ze is niet verbonden aan een politieke partij. Er was een tegenkandidaat van wie de naam geheim is.

Anja Schouten is geboren in Alkmaar en woont op dit moment met haar 3 kinderen in Heerhugowaard. Schouten wordt op 23 juni beëdigd. Na Marie van Rossen (de voorganger van Bruinooge) is ze de tweede vrouwelijke burgemeester ooit van Alkmaar.

Hoe komt zo’n benoeming tot burgemeester tot stand?

De gemeenteraad van Alkmaar heeft gezocht naar “een boegbeeld binnen en buiten de gemeente, een verbinder met humor, die met inwoners kan feestvieren, maar ook troost kan bieden. Iemand die zich thuis voelt in de bestuurskamer van AZ én in de kantine van een amateurclub.”

Het proces om tot een nieuwe burgemeester te komen is een stukje complexer dan de gemiddelde sollicitatieprocedure. De doorlooptijd van de procedure is 8 maanden:

Openstelling vacature burgemeester Alkmaar

 1. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 2. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning (cvdK).
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de cvdK.
 5. De sollicitant schrijft een brief aan de cvdK.
 6. De cvdK vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten burgemeester Alkmaar

 1. De cvdK overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.
 2. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
 3. De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad en noemt daarbij welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen.
 4. De gemeenteraad bespreekt het advies en doet een aanbeveling voor de 2 beste kandidaten aan de cvdK.

Benoeming burgemeester Alkmaar

 1. De aanbeveling wordt met het advies van de cvdK naar de minister van BZK gestuurd.
 2. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. AIVD doet naslag naar de betreffende persoon fiscaal onderzoek vindt plaats. De minister van BZK spreekt met de kandidaat.
  1. Bij benoemingen voor gemeenten met 50.000 inwoners of meer  wordt de voordracht eerst besproken in de ministerraad.
 3. De minister van BZK draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning.
 4. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Benoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.
 5. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.